Általános Szerződési Feltételek

Next Ship Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre, Pásztor utca 62/4.
Fióktelep: 1036 Budapest, Perc u. 2.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-168164
Adószám: 24825948-2-13
Bankszámla száma: 12010398-01428715-00100007
Elektronikus levelezési címe: hello@next-ship.com
Engedélyköteles tevékenység esetén: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda 612513. számú igazolás
Képviseli: Robák Dávid ügyvezető

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetőség: support@websupport.hu

(a továbbiakban: Next Ship vagy KraftKamra)

Jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2022. július 1. napján lépnek hatályba. Az ÁSZF a Next Ship által a www.kraftkamra.hu oldalon elérhető webáruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a honlapot böngésző, illetve oda regisztráló személyekre, továbbá a Next Ship által nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF a kraftkamra.hu címen (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő online vásárlásra, valamint a Honlapon történő regisztrációra, böngészésre vonatkozik.
 1. A Honlap szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a fogyasztók, a fogyasztónak nem minősülő szervezetek, egyéni vállalkozók és a jogi személyek (továbbiakban együttesen: Felhasználók).
 1. Az ÁSZF rendelkezései minden Felhasználóra vonatkoznak, kivéve azon szabályokat, melyek csak a fogyasztókra vonatkozhatnak.
 1. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva kerül kapcsolatba a Next Ship szolgáltatásaival.

II. Szerzői jog

 1. A Honlapot megtekintő és használó Felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés célját még közvetetten sem szolgálhatja vagy eredményezheti.
 1. A szabad felhasználás körében a felhasználás ingyenes, ahhoz Next Ship engedélye nem szükséges, ugyanakkor még ezen felhasználás sem irányulhat a Next Ship jogos érdekeinek megsértésére vagy a szabad felhasználással egyéb módon összeegyeztethetetlen célra. A Honlap tartalmának ettől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Next Ship a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.
 1. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Next Ship előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
 1. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen dokumentumot, képet, leírást és bármilyen egyéb tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Next Ship -el való kifejezett hivatkozással lehet.
 1. A Next Ship fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Honlap és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 1. Tilos a Honlap tartalmának bármilyen adaptációja vagy forráskódjának visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható.

III. Nyilatkozatok

 • Kijelenti, hogy az ÁSZF nyelvét megérti.
 • Elismeri, hogy a Honlap szolgáltatásait saját elhatározásából, az itt leírt szabályok ismeretében veszi igénybe.
 • Megerősíti, hogy a megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik.
 • Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Honlap szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére.
 • Vállalja, hogy a Next Ship által megkövetelt magatartási szabályokat betartja, illetve megszegésük esetén tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozhatják, vagy akár abból ki is zárhatják.
 • Vállalja, hogy ha a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során mutatott magatartásával, feltöltött tartalmakkal vagy bármely egyéb módon a Next Ship – vagy bármely más személynek kárt okoz – úgy azt teljes mértékben megtéríti.
 • Amennyiben a Next Ship nem követeli a jelen ÁSZF-ben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben az ÁSZF megsértése miatt, az nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Next Ship jelen ÁSZF által biztosított jogait (joglemondás kizárása).

Jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Next Ship a jövedéki termékek (elsősorban alkohol tartalmú italok) tekintetében adóraktári engedéllyel nem, ugyanakkor kiskereskedelmi engedéllyel rendelkezik. Ebből kifolyólag a Next Ship-től ilyen terméket vásárló Felhasználó a vásárlást követően már nem tudja igazolni a termék származását, azaz a hatályos jogszabályok értelmében azok tovább nem értékesíthetők.

 1. Az Ön és Next Ship közötti jogviszony tekintetében a magyar jog az irányadó.

IV. Regisztráció

 1. A Webáruházból történő megrendelésnek nem előfeltétele a regisztráció, személyes fiók hiányában is leadhat megrendeléseket, ugyanakkor regisztrált fiók birtokában férhet csak hozzá bizonyos kényelmi szolgáltatásainkhoz, úgy, mint korábban megrendelt termékek egyszerű újrarendelése, korábbi rendelések listája, aktuális rendelés nyomonkövetése, termékek értékelése és ajánlása. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen szolgáltatások működtetéséért kizárólag a GLS futárszolgálat felelős, így annak hibáiért és fennakadásaiért a KraftKamra felelősséggel nem tartozik.
 1. Regisztrációhoz kérjük kattintson a Honlap jobb felső sarkában található profil ikonra, ekkor automatikusan megjelenik a regisztráció / bejelentkezés oldal. Itt a felhasználói e-mail cím és jelszó megadásával, valamint az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával (az arra szolgáló checkbox kitöltésével), végül a regisztráció gombra történő kattintással véglegesítheti a regisztrációt. A regisztrációval önmagában díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
 1. Regisztrációja során a következő személyes adatok megadása kötelező:
 1. Vezetéknév
 2. Keresztnév
 3. Szállítási cím
 4. Számlázási cím
 5. Telefonszám
 6. E-mail cím
 1. A fiókjában megadott adatokat bármikor módosíthatja a bejelentkezést követően a Honlap jobb felső sarkában megjelenő FIÓKOM gombra kattintva, az azon belül megjelenő fiókadatok módosítása szekcióban.
 1. Amennyiben fiókját törölni kívánja, úgy azt bármikor kezdeményezheti a hello@next-ship.com e-mailcímre írt levelével, melyben kérjük adja meg nevét és a fiókhoz regisztrált e-mail címét. Ezt követen a KraftKamra maga gondoskodik fiókjának és a benne tárolt adatoknak a törléséről.
 1. Jelen ÁSZF elfogadásával, illetve regisztrációjával fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

V. Webáruház

 1. A Next Ship Webáruházat üzemeltet, melyben hosszúlejáratú élelmiszerek, jövedéki termékek (elsősorban alkoholtartalmú italok) kiskereskedelmi értékesítését (kiskereskedelmét) online módon teszi lehetővé átlagosan 1.000 – 20.000,- Ft értékben. Az egyes konkrét termékekről bővebben a Honlapon kaphat tájékoztatást.
 1. A Webáruház használatához internetkapcsolat, valamint böngésző rendszer szükséges. A következő böngészőkre optimalizáltuk a Honlapot és a Webáruházat: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge. Ezen túlmenően Webáruházunk a következő operációs rendszereken érhető el: Microsoft, MacOS.
 1. A Next Ship folyamatosan fejleszti mind a Honlapot, mind a Webáruházat, ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatások ideiglenesen lassulnak, elérhetetlenné válnak. Az ebből eredő problémákért a Next Ship felelősséggel nem tartozik, és előzetes tájékoztatást sem köteles küldeni a Felhasználók részére.
 1. A Honlap és a Webáruház magyar nyelven érhető el.
 1. A Next Ship a Honlapot Magyarországon üzemelteti, a külföldön történő használat lehetőségét, illetve sebességének megfelelőségét nem garantálja.
 1. A megrendelhető termékek jellemzőit és lényeges adatait a Honlap tartalmazza.
 1. A rendelés leadásával Ön elismeri, hogy megismerte az ÁSZF- et, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és kifejezetten elfogadja azokat. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.
 1. A termékek megvásárlásával Ön nem válik jogosulttá a Next Ship vagy azzal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója stb. használatára.

VI. Termékek rendelése

 1. Az egyes termékeket a termékre kattintva a „kosárba helyezés” gombbal helyezheti a kosárba. Ezt követően a felugró ablakon keresztül választhat, hogy a kosárhoz megy-e avagy folytatja a vásárlást. Amennyiben a későbbiekben kívánja a kosár tartalmát megtekinteni, úgy kattintson a Honlap jobb felső sarkában található Kosár ikonra, ahol választhat, hogy (i) a Kosárban lévő termékek melletti x gombra kattintva törli az egyes termékeket a kosárból és / vagy a Pénztár gombra kattintva tovább megy a fizetési felületre. A termékek kosárba helyezésével önmagában nem keletkezik fizetési kötelezettsége.
 1. A Pénztárban történő fizetéssel rendelését véglegesíti. A rendelés véglegesítését követően 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelésre, valamint a kiszállításra – annak időpontjára is – vonatkozó pontos adatokat. A megrendelés elküldésekor kapott automatikus rendszerüzenet mindössze a rendelés sikeres leadásának tényét tartalmazza, az nem minősül a KraftKamra részéről történő hivatalos visszaigazolásnak.
 1. Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, vagy az nem Öntől származik kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Next Ship felé a hello@next-ship.com elérhetőségen.
 1. Megrendelésének véglegesítése ajánlatnak minősül, azaz rendelését ekkortól nem módosíthatja. Ha visszavonja megrendelését, vagy eláll a szerződéstől, akkor az ajánlat is megszűnik. Elállási jogát a megrendelés és a kiszállítás között is gyakorolhatja, ugyanakkor a Next Ship már felmerült költségeit ezen esetben Ön köteles megtéríteni.
 1. Amennyiben azt észleli, hogy akár az automatikus rendszer üzenet, akár a visszaigazoló e-mail hibásan tartalmazza az Ön adatait, úgy Ön köteles haladéktalanul felvenni a Next Ship-pel a kapcsolatot a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken a hibák kijavítása érdekében. A Next Ship nem vállal felelősséget ezen kötelezettségének elmaradásából eredő károkért.
 1. Amennyiben a Next Ship nem igazolja vissza megrendelését 48 órán belül, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel elképzelhető, hogy technikai okokból eredően megrendelését nem dolgozta fel rendszerünk.
 1. A megrendelés véglegesítésével szerződés jön létre Ön, illetve a Next Ship között.
 1. A megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbelinek és nem hozzáférhető, a Next Ship által iktatásra nem kerül. A szerződéskötés nyelve magyar.
 1. A szerződés megkötése a megrendelés Next Ship által történő visszaigazolásakor válik hatályossá, nem magával a megrendeléssel, azaz, ha nem kap visszaigazolást, akkor a szerződés sem lett megkötve.
 1. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nincsen kellő mennyiségben készleten, úgy a Next Ship nem igazolja vissza a megrendelést, erről pedig értesíti a Felhasználót. Ilyen esetben a kifizetett vételárat, illetve szállítási díjat haladéktalanul visszautaljuk a Felhasználónak.
 1. Az értesítésre adott válaszában nem adhat le új rendelést, illetve nem módosíthatja megrendelését. Ehhez új megrendelés leadása szükséges.
 1. A Webáruházban szereplő termékek megrendeléséhez a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia alábbi adatait:
 1. Vezetéknév
 2. Keresztnév
 3. Szállítási cím
 4. Számlázási cím
 5. Telefonszám
 6. Emailcím
 7. Születési dátum
 1. Ezen személyes adatainak hiányában nem áll módunkban megrendelését visszaigazolni vagy teljesíteni.
 1. Amennyiben a Honlapon nyilvánvalóan hibás ár kerül feltüntetésre az adott termék mellett (például 0 Ft-os ár, avagy kedvezménnyel csökkentett termék árának hibás feltüntetése, úgy, mint 1000,- Ft összegű termék 20 %-os kedvezménnyel 500,- Ft vételáron vásárolható meg stb.), úgy a Next Ship felajánlja Önnek a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ekkor Ön eldöntheti, hogy a terméket megkívánja-e vásárolni a felajánlott valós áron vagy bármilyen jogkövetkezmény nélkül lemondhat megrendeléséről.

VII. Szállítási feltételek

 1. A megrendelt termékeket GLS futárszolgálattal teljesítjük.
 1. A kiszállítás vállalt határideje maximum 10 munkanap a megrendelés visszaigazolásától számítva.
 1. A Next Ship Magyarország területén vállalja a kiszállítást. 
 1. A Felhasználó a megrendelt terméket kizárólag személyesen vagy a megrendelésben külön megjelölt személy útján veheti át. 
 1. A Felhasználó által a megrendeléskor közölt személyes adatokat a Next Ship a futárszolgálat részére a fuvarozás teljesítése céljából továbbítja, ebbe a Felhasználó a szerződéskötéssel egyidejűleg beleegyezik.
 1. Amennyiben a termék átvétele a Felhasználó önhibája folytán meghiúsul, a Next Ship elállhat a szerződéstől, erről pedig haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.
 1. A Felhasználó kizárólag futárszolgálat igénybevételével küldheti vissza a terméket a Next Ship-pel történő előzetes egyeztetés után.
 1. Amennyiben a Felhasználó nem tudja a megadott időben átvenni a csomagot, úgy a Next Ship a kiszállítást még 1 (egy) alkalommal megkísérli, ezt követően pedig jogosult a szerződéstől elállni.
 1. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás díját. A díj 18.990 forint rendelési összeg alatt 1.590 forint, afelett ingyenes.

VIII. Fizetési feltételek

 1. A Felhasználó a vételárat és a kiszállítás díját választása szerint – a kiszállítás helyszínétől függetlenül – online, bankkártyával fizetheti meg, a Simple Pay szolgáltatón keresztül vagy utánvéttel készpénzben.
 1. Amennyiben az online fizetést választja, úgy a Kosárból a Pénztár gombra kattintva automatikusan a Simple Pay fizetési felületére kerül, ahol a megrendelésről kapott visszaigazolásban is megtalálható bankszámlaszámra tudja teljesíteni a fizetést a KIFIZETEM SIMPLE PAY-EL gombra történő kattintással. Kérjük, mielőtt a gombra kattintana minden esetben ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg adatait, illetőleg, hogy a kívánt termékeket rendeli-e meg.
 1. A Simple Pay önálló platform, az ott a fizetés során a Felhasználó által megadott személyes adatok (bankkártya adatok) a Next Ship számára nem hozzáférhetők, így a Next Ship ezen adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek. Ha bővebb információt szeretnél a Simplepay Online Fizetési Rendszerrel kapcsolatban, itt elérheted.
 1. Amennyiben utánvétes fizetési módot választ, úgy a visszaigazolásban szereplő összegeket a termékek átvételekor a futárnak fizeti meg.
 1. A visszaigazolásban szereplő árak véglegesek és tartalmazzák az áfát, valamint az egyéb költségeket. A megrendelés lezárulta után bekövetkező árváltozások a megrendelést nem érintik.
 1. Átvételkor a Felhasználó köteles az átvett csomagolás ellenőrzésére. Amennyiben a Felhasználó a csomagoláson sérülést észlel, akkor kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és meg kell tagadnia a csomag átvételét. Amennyiben jegyzőkönyv felvétele elmarad, úgy az nem érinti elálláshoz való jogát. A jegyzőkönyv egy példányát kérjük kérje el és őrizze meg.
 1. Online fizetés esetén a megrendelésről a Next Ship elektronikus, PDF formátumú számlát állít ki, melyet elektronikus levél mellékleteként megküld a Felhasználó számára a megadott e-mail címére. Amennyiben a Felhasználó egyes termékekről külön számlát igényel, úgy azokat külön kell megrendelnie.
 1. Ha a megrendelés teljesítéséhez további adatok szükségesek, vagy a Felhasználó valamely – különösen szállítási – adata a megrendelés után változik, úgy az adatokat a Felhasználó haladéktalanul köteles közölni az Next Ship-pel.
 1. Amennyiben a Felhasználó nem közli ezeket az adatokat, úgy a kiszállítás sikertelenségéért egyedüli felelősséggel tartozik.
 1. A Felhasználó a termék tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével és az átvétellel szerzi meg, a kárveszélyt is ekkortól viseli (tulajdonjog átszállása).
 1. A Next Ship vállalja, hogy lehetővé teszi a termék átvételét, a rá vonatkozó dokumentumokkal együtt.
 1. A terméket a kiszállítás időpontjában, az átadás megtörténtét követően kell átadottnak tekinteni.

IX. Honlapon meghirdetett rendezvények

 1. A Honlapon, illetőleg a Next Ship által üzemeltetett KraftKamra hivatalos Facebook oldalán időszakosan ismétlődően rendezvények, nyereményjátékok is feltüntetésre kerülnek.
 1. Ezen szolgáltatások megvásárlásával, a rendezvényekre és játékokra történő jelentkezéssel, azok lemondásával, illetve a rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos információkat a Honlapon és / vagy a hivatalos Facebook oldalon találja, a rendezvények nevére kattintva elérhető részletes leírásban.

X. Hírlevél 

 1. A Felhasználónak lehetősége van a KraftKamra ajánlatait, híreit, újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus hírlevélre feliratkozni a Honlapon.
 1. A hírlevélre történő feliratkozáshoz kérjük kattintson a Honlap alján, a láblécben található Újdonságok menüpontra, ahol e-mail címének megadásával és az adatkezelési tájékoztatónk elfogadásával teljesítheti a feliratkozást.
 1. A hírlevélről történő leiratkozáshoz kattintson a hírlevél alján található „leiratkozás” gombra.
 1. A hírlevél szolgáltatás ingyenes.

XI. Fiatalkorúak védelme

 1. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét még nem töltötte be, úgy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a KraftKamra javasolja, hogy nagykorú hozzátartozó segítsen értelmezni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó 16. életévét nem töltötte be, úgy a regisztráció, hírlevélre való feliratkozás, illetve a sütikre vonatkozó beállítások jóváhagyása törvényes képviselő előzetes hozzájárulásához kötött.
 1. Kiskorúak törvényes képviselőinek: A Honlapon számos szolgáltatást vehetnek igénybe a Felhasználók. Ezen szolgáltatások igénybevétele, illetve a Honlapon történő regisztráció feltétele a 16. életév betöltése, ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy a kiskorú helyett ők adjanak le megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is. Sütik használatához, valamint a hírlevelünkre történő feliratkozáshoz követelmény a 16. életév betöltése, így ebben a tekintetben a szülőket kérjük, hogy igénybevételükhöz adják hozzájárulásukat.
 1. A Webshopban olyan termékek is megvásárolhatók, melyek a hatályos jogszabályok értelmében 18. életévüket be nem töltött személyek részére nem értékesíthetők. Ennél fogva a Honlapon az oda történő látogatáskor automatikusan felugró ablakban minden Felhasználó köteles megadni életkorát, a 18. életév alattiak pedig nem adhatnak le megrendelést. Amennyiben a kiszállításkor felmerül, hogy a megrendelt terméket 18. életévét be nem töltött személy veszi át vagy rendelte meg, úgy a futár jogosult egyben köteles megtagadni a termék átadását addig, amíg az azt át nem vevő személy nagykorúságát nem igazolja.

XII. Fogyasztók elállási joga

 1. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, úgy Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási jogát a termék megrendelése és kiszállítása közötti időszakban is gyakorolhatja.
 1. Az elállási/felmondási határidő több termék megrendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
 1. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Next Ship Kft, 1036 Budapest, Perc u. 2., e-mail: hello@next-ship.com
 1. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó jogosult, ám nem köteles ennek használatára az elállás bejelentéséhez. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldenie 14 napon belül
 1. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

 1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 1. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 1. Kérjük, hogy a termék csomagolását átvételkor minden esetben ellenőrizze, és ha hibásnak látja, vagy nem azt szállították ki, amit megrendelt, úgy ne vegye át a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét ebben az esetben nem Ön viseli, ennek elmulasztása esetén viszont a visszaküldés közvetlen költségét Ön köteles megfizetni.
 1. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 1. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 1. Több termék rendelése esetén, ha csak bizonyos termékeket küldenek vissza, úgy a visszafizetés a visszaküldött termékek vételárának megfelelő összegben történik.
 1. Felhívjuk figyelmét, hogy elállási jogát nem gyakorolhatja minden esetben. Az erről való tájékozódáshoz olvassa el a következő fejezetet.

XIII. Elállási jog kizárása

 1. A Fogyasztó a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. § szakasza alapján nem gyakorolhatja a XII. fejezet szerinti jogát:
 • a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a XII. fejezetben meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a XII. fejezet szerinti jogát.
 1. A 74. pont h) pontjában meghatározott esetben a fejezet szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
 1. Fentieknek megfelelően Ön nem gyakorolhatja 14 napon belül sem elállási jogát különösen: a megvásárolt alkohol tartalmú italok tekintetében azok felbontását követően elállási jogát elveszíti.
 1. Jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 14 napon belül gyakorolható elállási jogát a fenti esetekben elveszíti.

XIV. Kellékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
  Ön a Next Ship hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy hónap, de legfeljebb egy év.
 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KraftKamra nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a megrendelt terméket elfogyasztja, úgy kellékszavatossági igényének érvényesíthetőségét elveszíti.
 1. Felhívjuk figyelmüket, hogy kellékszavatossági igényük nem érvényesíthető pusztán a kiszállított termék ízének kritikája folytán.

XV. Termékszavatosság 

 1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a XIV. fejezetben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 1. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XVI. Jótállás

 1. A Next Ship sem jogszabály, sem szerződés alapján nem köteles jótállást vállalni, így a jótállási jogok gyakorlása kizárt.

XVII. Felelősség korlátozása, vis maior

 1. A Next Ship nem tartozik felelősséggel a Honlap és a Webáruház használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért:
 • az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat működési hibái,
 • a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása,
 • bármely tartalom vagy adat elvesztése,
 • bármely adat hibás vagy téves megadása, különös tekintettel a kiszállítás adataira,
 • bármely Fogyasztó káros magatartása,
 • a Fogyasztó külföldi lakóhelye szerint hatályos jogszabályok, vallási vagy egyéb szabályok és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérésből eredő bármilyen kár, vagy hátrány,
 • bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása, programhibák,
 • rendkívüli események következményei vagy technikai hibák, ideértve a vis maiort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is, továbbá a koronavírus járvány, illetve az azzal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet okozta lehetetlenülés, például határzár miatti kiszállítás lehetetlensége, karantén okozta teljesítési lehetetlenülés stb.
 • A Honlapon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Next Ship nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
 • A Honlapon szereplő árakat a Next Ship rendszeresen ellenőrzi, ugyanakkor fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra.

XVIII. Adatvédelem

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos információkat, személyes adataihoz fűződő jogait és a Next Ship, mint adatkezelő kötelezettségeit adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza.
 1. Az adatkezelési tájékoztató itt található: [link]

XIX. Panaszkezelés

 1. Ön panaszával a Next Ship-hez 1036 Budapest, Perc u. 2., e-mail: hello@next-ship.com elérhetőségeken fordulhat. A Next Ship legkésőbb 30 napon belül válaszol panaszára.
 1. Amennyiben Ön Fogyasztó, úgy a felmerülő vitákat a felek a Fogyasztó lakhelye szerinti területi békéltető testület előtt rendezik, annak sikertelensége esetén a fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

XX. Online Vitarendezési Platform

 1. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.
 1. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.
 1. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.
 1. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a 105. pont alatt bemutatott testületek jogosultak.
 1. Az Online Vitarendezési Platform leírása és használata elérhető: http://ec.europa.eu/odr.
 1. Az Online Vitarendezési Platformmal kapcsolatos felhasználói útmutatók elérhetőek az Online Vitarendezési Platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/
 1. Amennyiben észrevételére nem kapott a Next Ship, illetve a gyártó részéről kielégítő választ, úgy panaszával az alábbi békéltető testületekhez fordulhat:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

XXI. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF felülír minden, a Felhasználó és a Next Ship között fennálló szokásos kereskedelmi gyakorlatot.
 1. Jelen ÁSZF-nek nem válik részévé olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyet széles körben ismertnek tekintenek, de jelen ÁSZF nem szabályoz.
 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése utóbb jogerős bírósági határozat, vagy jogszabály rendelkezése miatt érvénytelenné válik, úgy az nincs kihatással az ÁSZF egyéb pontjaira, azok változatlanul érvényben maradnak.
 1. A Next Ship fenntartja az ÁSZF megváltoztatásának jogát. Az esetleges jövőbeni változások a módosított ÁSZF weboldalra történő feltöltésével válnak hatályossá. A változtatásról a Next Ship előzetesen tájékoztatást küld a Felhasználó fiókjába. Az ÁSZF módosítását követő használat a módosítás elfogadásának minősül.
 1. A jelen ÁSZF tekintetében irányadó nyelv a magyar.
 1. Amennyiben jogerős ítélet vagy más hatósági döntés jelen ÁSZF bármely pontját utóbb jogellenesnek nyilvánítja, az nem érinti az ÁSZF egyéb pontjait, azok változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 1. Jelen ÁSZF és a felek viszonyára a magyar jog az irányadó. 
 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta, letöltéshez kattintson ide

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
Scroll to Top